SERVICES

Repatriation

REPATRIATION SERVICES WORLDWIDE Death can obviously happen at any time and also…

First Call Service

FIRST CALL SERVICE     Matthew L Jones Funeral Services offers a…

Vehicle Hire

FUNERAL VEHICLE HIRE At Matthew L Jones Funeral Services, we take pride in…

ABOUT US

When someone passes away it can be difficult for the family and funeral directors to arrange every aspect of their funeral in such a short space of time. Here at Matthew L Jones Funeral Services we act as a professional support, providing crucial services such as repatriation and vehicle hire. We are proud to offer the funeral director a various range of services, available on a contracted basis, occasional or a one off at any time of day or night.

AMDANOM NI

Pan fydd rhywun yn marw gall fod yn anodd i'r teulu a chyfarwyddwyr angladdau drefnu pob agwedd o'r angladd mewn cyfnod mor fyr. Mae Gwasanaethau Angladd Matthew L Jones yn gweithredu fel cefnogaeth broffesiynol, yn darparu gwasanaethau hanfodol fel dychwelyd yr ymadawedig adref o dramor a hurio cerbydau angladd. Rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o wasanaethau i'r cyfarwyddwr angladdau, sydd ar gael ar sail gytundeb, yn achlysurol neu unwaith yn unig unrhyw amser dydd neu'r nos.

BASED IN CARMARTHEN

Servicing the whole of Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion, Swansea and nationwide.