Cymraeg

Croeso i Wasanaethau Angladdau Matthew L Jones, gwasanaeth cyflawn Cymraeg sy’n annibynol, proffesiynol ac ar gael 24 awr y dydd.

Rydym yn cynnig rhestr llawn o wasanaethau angladd gan gynnwys Galwad Cyntaf, Dychwelyd yr Ymadawedig Adref  o Dramor a Hurio Cerbydau Angladd.

Ar adeg anodd, gwyddom fod rhai pobl yn teimlo’n fwy cyfforddus yn siarad eu mamiaith ac felly rydym yn falch i gynnig gwasanaeth llawn Cymraeg.